DE VOORDELEN VAN VLOERVERWARMING

Klik hieronder voor meer informatie bij elk voordeel.

1. Vloerverwarming is de meest gezonde verwarming

Vloerverwarming vertoont, in vergelijking met de meer traditionele verwarmingssystemen, een bijna ideale warmtecurve. De voordelen die hieruit voortvloeien zijn:

 • Een zeer behaaglijke warmte van voeten tot hoofd.
 • Geen storende luchtverplaatsingen dus minder tocht en stof. Dit is beter is voor de luchtwegen.
 • Geen opstapeling van warmte ter hoogte van de zoldering.
 • De thermostaat kan 2°C lager ingesteld worden dan bij traditionele verwarming met behoud van dezelfde comfortabele warmte.
 • De relatieve vochtigheidsgraad ligt hoger. Dit is gezonder voor de luchtwegen.

 

Hieronder ziet u de verschillende warmtecurves van verschillende soorten vloerverwarming. De warmtecurve van vloerverwarming benadert de ideale warmteverdeling optimaal.

Briotherm - Temperatuurcurve
 1. Ideale warmteverdeling

 2. Vloerverwarming

 3. Radiatoren aan de binnenwand

 4. Radiatoren aan de buitenwand

 5. Warme luchtverwarming

 6. Plafondverwarming

2. Vloerverwarming is energiebesparend

Vloerverwarming is, om verschillende redenen, het verwarmingssysteem van de toekomst.

Door het lage temperatuurniveau van het circulerende verwarmingswater is er minder energie nodig en kunnen alternatieve energiebronnen zoals warmtepompen, zonnecollectoren en zelfs windmolens ingeschakeld worden.

Het lage temperatuurniveau van het verwarmingswater zorgt ook voor minder warmteverlies aan de ketel en verdeelleidingen. Wanneer vloerverwarming als integraal verwarmingssysteem wordt toegepast, zijn de investeringskosten beperkt.

3. Vloerverwarming gebruikt alternatieve energie

Energie is duur. Vandaag bestaan alternatieve energiebronnen voor de huisverwarming.

De opgang van aardwarmtepompen is niet te stuiten. Geavanceerde pompen zorgen voor verwarming, airco en warm tapwater voor keuken, badkamer enz. Zij vinden toepassingen in elk type gebouw.

In combinatie met lagetemperatuursystemen kunnen aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd worden.

4. Vloerverwarming is toepasbaar bij elke vloerbedekking

In principe kunnen bij vloerverwarming alle gebruikelijke vloerbedekkingen worden voorzien. Let er wel op dat de vloerbedekking geen isolerende laag of elementen bevat die de optimale warmteafgifte van het vloerverwarmingssysteem beperken.

De keuze van uw vloerbedekking wordt geenszins belemmerd. Toch bespreken wij dit graag in uw bijzijn en geven wij u de juiste informatie m.b.t. de beste keuze waarbij uw vloerverwarming optimaal functioneert.

De vloerbedekking mag geen warmteweerstand hebben die hoger ligt dan 0,15W/m2K. Wanneer een vloer een lengte heeft van meer dan 6m moeten er uitzettingsnaden worden voorzien. Ook onder deuren en aan ramen worden uitzettingsnaden geplaatst om de vloer een zekere bewegingsvrijheid te geven.

Vloerverwarming is toepasbaar bij elke vloerbedekking:

 • Stenen vloerbekleding: Stenen vloeren hebben een uiterst geringe warmteweerstand en zijn daarom zeer geschikt voor vloerverwarming. Gebakken tegels, keramiek, natuursteen e.d. bezitten dezelfde ideale eigenschappen.
 • Tapijtbekleding: Het tapijt mag niet dikker zijn dan 10mm en heeft best geen onderliggende gomlaag die, net als een kunststof onderlaag, warmteweerstand biedt. Een op jute geweven tapijt daarentegen is wel aanbevolen.
 • Parketvloer: Indien u parket wenst boven op uw vloerverwarming bespreken we graag de materiaalsoort, haar dikte en de plaatsingswijze om een optimale uitwisseling van warmte tussen vloer en ruimte te verzekeren.
 • Kunststofvloerbekleding : Kunststofbekleding met bitumen is ongeschikt in combinatie met vloerverwarming. Vloerbedekking in PVC dient te worden gelijmd om een degelijke hechting met de chape te bekomen en zo isolerende luchtlagen te weren.
Wilt u vrijblijvend advies over vloerverwarming?