VERWARMINGSBRONNEN

De BRIOTHERM vloerverwarmingssystemen zijn geschikt voor alle soorten energiebronnen.

Briotherm Verwarmingsbronnen 4 - Briotherm Vloerverwarming
FOSSIELE BRANDSTOFFEN

Elke vloerverwarmingsinstallatie van BRIOTHERM laat zich aansluiten op zowel gas- als mazoutketels. BRIOTHERM selecteert voor u de ketelfabrikant die u de beste garanties geeft voor kwaliteit, duurzaamheid en rendement. De moderne ketels zijn milieuvriendelijk en bieden een hoog rendement voor een gering verbruik. Naast de beproefde, functionele atmosferische ketels bestaan er eveneens condensatieketels die een gespecialiseerd installateur vergen, zoals BRIOTHERM.

WARMTEPOMPEN

De nieuwe energie-prestatie regelgeving bij nieuwbouw in Vlaanderen zal, naar verwachting, de belangstelling voor warmtepompsystemen voor woningsverwarming doen toenemen.

Wat is een warmtepomp en wanneer is ze al dan niet interessant ? Hoe worden deze systemen bovendien op de beste manier geïnstalleerd en gebruikt ? Voorkennis over de mogelijkheden is zeker nuttig.

Een warmtepomp is een toestel vergelijkbaar met een “waterpomp” het pompt warmte van lage temperatuur op naar hogere temperatuur. Deze warmte ontrekt het gratis uit zijn omgeving. Omdat de warmte gratis uit de omgeving is resulteert dit in een lagere energiefactuur. Bovendien is het een manier om duurzaam om te springen met energie en het milieu. Overschakelen van verwarmen en koeling kan eenvoudig gebeuren met een klik aan de thermostaat.

Een warmtepomp installatie bestaat uit 3 hoofdonderdelen die absoluut juist gedimensioneerd moeten worden zijnde de primaire kring (verdamper), de compressor en de secundaire kring (condensor). De warmtepomp kan op 3 verschillende manieren haar warmte ontrekken aan haar omgeving zijnde lucht, aarde, water. Het ideale toepassingsgebied van de warmtepomp is lage temperatuurverwarming zoals vloer, wand-en/of plafondverwarming hierdoor stijgt de efficiëntie en daalt het energiefactuur.

GEOTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

De eerste meters onder het aardoppervlak zijn nog sterk onderhevig aan de seizoenschommelingen. Op 1 meter diepte schommelt de bodemtemperatuur tussen 0 en 5°C. Op 100 m diepte is die invloed verdwenen en heeft de bodem een temperatuur van ongeveer 10°C. Een grondwarmtewisselaar bestaat uit een buizenstelsel waardoor een mengsel van water en een antivriesproduct, meestal glycol, circuleert.

Het juist dimensioneren van de grondwarmtewisselaar is van groot belang. Een te kleine warmtewisselaar gaat te lage temperaturen opleveren op het einde van het stookseizoen met rendementsverlies tot gevolg. In het slechtste geval ontstaat er ijs en is de boring verloren. De diepte van de boringen varieert tussen 25 en 150 m. De boringen dienen door een specialist uitgevoerd te worden.

 

Briotherm Verwarmingsbronnen 3
Briotherm Verwarmingsbronnen 2
LUCHT/WATER WARMTEPOMPEN

Buitenlucht is overvloedig aanwezig maar met sterk wisselende temperatuur. Bijgevolg zal de warmtepomp deze wisselende brontemperaturen moeten opvangen. Dit kan door modulatie van het compressorvermogen of het bijplaatsen van een buffervat.

Rekening houdend met de gemiddelde buitentemperatuur tijdens het stookseizoen kunnen de beste lucht/water warmtepompen een hoog rendement halen. De buitentemperatuur kan variëren tussen -20°C en +35°C. Dit betekent dat deze warmtepomp moet uitgerust zijn om deze temperatuurschommelingen op te vangen zonder te veel over gedimensioneerd te worden. De dimensionering van de warmtepomp gebeurt bij -8°C buitentemperatuur.

HYBRIDE SYSTEMEN

Soms kan een ruimte met fossiele brandstoffen verwarmen te duur zijn, is het ecologisch onverantwoord, of is er te veel vermogen of water aan te hoge temperatuur nodig om warmtepompen rendabel te maken? Dan is hybride de oplossing. Hierbij wordt een ketel gecombineerd met een warmtepomp. Op die manier heb je het beste van twee werelden.

Briotherm-Hybide systemen
Briotherm Verwarmingsbronnen - Briotherm Vloerverwarming
RENDEMENT COP

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in een getal, de Coëfficiënt Of Performance, ook COP genoemd. Een COP van 3, bijvoorbeeld, betekent een rendement van 300%. De huidige elektrische warmtepompen hebben een COP tussen de 3 en de 5. Een warmtepompboiler gebruikt ongeveer 25 à 30 % elektriciteit voor de bereiding van warm water, en de overige energie haalt hij uit de natuur.

VOORDELEN WARMTEPOMP

Warmtepompen hebben veel voordelen:

  • Warmtepompen zorgen voor een lagere energiefactuur
  • Met warmtepompen is ook vloerkoeling mogelijk
  • Warmtepompen zijn duurzaam en milieuvriendelijk
  • Warmtepompen zijn onderhoudsvrij
  • Voor warmtepompen heeft u geen gasleiding of mazoutleiding nodig
  • Voor warmtepompen heeft u geen schoorsteen nodig
  • Warmtepompen hebben een positieve invloed op e-peil